Archiwum, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Aktualnosci - rok szkolny

Biblioteka

25 stycznia 2021 r.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej

X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

21 stycznia 2021 r.

X Ogólnopolski Konkurs Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „Las –moja miłość”–Białowieża 2021 regulamin

Kulig z okazji Dnia Babci i Dziadka

21 stycznia 2021 r.

Kulig z okazji Dnia Babci i Dziadka zdjęcia

Opłata za żywienie w styczniu

15 stycznia 2021 r.

Za styczeń opłata wynosi 45 zł - 10X4,5 zł

Plan lekcji 2 semestr 2020_2021

14 stycznia 2021 r.

Plan lekcji obowiązuje od 18 stycznia 2021r. Proszę sprawdzać na edzienniku. do pobrania pdf
Legenda:
j.pol_dod - język polski dla osób powracających z zagranicy rew - rewalidacja
zaj.wyr - wychowawcy poinformują, kto w nich uczestniczy
doradz_zaw- doradztwo zawodowe
wdżwr - wychowanie do życia w rodzinie
język litewski :
poniedziałek - 1 lekcja - 5,6d
wtorek 3 lekcja 1a, 1c 7 lekcja - 3a, 3b, 3c
środa - 2 lekcja - 2b, 7 lekcja 7d
czwartek 1lekcja-4a, 4b

Wychowanie do życia w rodzinie

13 stycznia 2021 r.

Wychowanie do życia w rodzinie - podręczniki (przypomnienie)
Klasa 7 – Wędrując ku dorosłości, Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej – ćwiczenia, pod redakcją Teresy Król, wyd. Rubikon
Klasa 8 – Wędrując ku dorosłości, Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej – ćwiczenia, pod redakcją Teresy Król, wyd. Rubikon

Zima, zima, zima

13 stycznia 2021 r.

Pada, pada śnieg... Zabawy w gaiku szkolnym.

Powrót dzieci klas 1-3 do szkół

12 stycznia 2021 r.

Od 18 stycznia, po feriach, dzieci klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej w szkołach. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych
Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

Żywienie od 18.01.2021

12 stycznia 2021 r.

Od poniedziałku 18.01.2021 uczniowie klas 1-3 wracają do szkoły. W związku z tym, w przypadku rezygnacji z posiłków prosimy o kontakt z intendentką szkolną lub sekretariatem do czwartku 14 stycznia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach informuje

11 stycznia 2021 r.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach informuje, iż poradnia zapewnia dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną w okresie ferii zimowych w formie:
* zajęć wspomagająco rozwojowych;
* terapii pedagogicznej;
* terapii logopedycznej;
* diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej;
* rozmowy, porady, konsultacje telefoniczne uczniom;
* rozmowy, porady, konsultacje telefoniczne rodzicom uczniów;
* wizyty bezpośrednie w poradni dla uczniów oraz rodziców.
Dyżury telefoniczne poszczególnych pracowników tel. 727 797189 oraz 875162256:
* psycholog - od poniedziałku - do środy godz.w 7.30- 15.30
* pedagog - codziennie w godz. 8.00-12.00
* logopeda - od środy do piątku w godz. 7.30 - 12.30
* dyrektor/logopeda - od poniedziałku do wtorku w godz. 12.30-16.30; od środy do piątku w godz. 8.00 -15.00

Misja ferie z Fundacją Kulczyk

7 stycznia 2021 r.

#Misjaferie to akcja Kulczyk Foundation, w ramach której pomagamy rodzicom i dzieciom aktywnie i kreatywnie spędzić te nietypowe ferie. Codziennie o 9:00 znajdziecie u nas materiały, aktywności i inspiracje dla rodziców i dzieci. Wieczorami o 20:00 podrzucamy dodatkowe ciekawe artykuły i felietony! Bądźcie z nami! Konkurs
W ramach naszej akcji #misjaferie, zapraszamy rodziców i dzieci do wzięcia udziału w konkursie! Zasady są proste, a nagrody atrakcyjne!

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

5 stycznia 2021 r.

"Takiego artystycznego uniwersytetu dzieciom i młodzieży z Sejn uczniowie z innych podlaskich miasteczek mogą tylko pozazdrościć. Specjalnie dla nich zagrała m.in. wybitna aktorka Maja Komorowska, odbyło się sporo koncertów, spektakli, warsztatów, lekcji literackich". Tak o Dziecięcym Uniwersytecie Pogranicza pisze p. Monika Żmijewska w mediach- link

Podsumowanie projektu Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

5 stycznia 2021 r.

link do strony
Więcej informacji na stronie fb szkoły spsejny
Podsumowanie zajęć Klasy Sztuki Ludowej Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza
Podczas zajęć pozalekcyjnych prowadzonych z uczniami klasy 7b w ramach realizacji projektu Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza podjęte zostały następujące działania:
- omówienie tematyki i celów projektu oraz metod pracy;
- przygotowanie warsztatu pracy do zajęć praktycznych;
- wprowadzenie uczniów do omawianych podczas zajęć zagadnień (przed wszystkimi zajęciami);
- podsumowanie wiadomości i umiejętności poznanych podczas zajęć projektowych (po każdych zajęciach);
- spotkania indywidualne z uczniami poświęcone wykonywaniu prac, tj. tkaniu zakładek- krajek;
- konsultacje indywidualne dla uczniów. Opiekun ze strony szkoły - Alina Korzeniecka
Podsumowanie zajęć Klasy Literackiej Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza
Podczas zajęć pozalekcyjnych prowadzonych z uczniami klasy 8a w ramach realizacji projektu Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza podjęte zostały następujące działania:
- omówienie tematyki i celów projektu oraz metod pracy;
- przygotowanie warsztatu pracy do zajęć praktycznych - scenariusze zajęć;
- wprowadzenie uczniów do omawianych podczas zajęć zagadnień (przed wszystkimi zajęciami);
- podsumowanie wiadomości i umiejętności poznanych podczas zajęć projektowych (po każdych zajęciach);
- konsultacje indywidualne dla uczniów.
- interpretacje wierszy poetów sejneńskiego pogranicza Miłosza, Rosenfelda i Baranauskasa: analiza tekstów, omówienie kontekstów kulturowych, ćwiczenia stylistyczne w grupach
- omówienie opracowań multimedialnych na temat twórców Sejneńszczyzny
Opiekun ze strony szkoły - Krzysztof Tur
Podsumowanie zajęć Klasy Teatralnej Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza
Realizacja programu:
Opieka nad uczniami podczas zajęć: - projekcja filmu „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” – przygotowanie do obejrzenia spektaklu w Ochteatr w Warszawie
- wyjazd do Warszawy – spektakl „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” w teatrze Ochteatr, spotkanie z aktorem – Wojciechem Malajkatem. Udział w zajęciach „Teatr od kuchni” w Teatrze Polskim.
- „Język teatru” – zajęcia warsztatowe w Pograniczu po obejrzeniu spektaklu i wizycie w Teatrze Polskim
- spektakl „Straszka Pospolita” Grupy Coincidentia, spotkanie z aktorami
- multimedialny wykład Dariusza Skibińskiego „Teatr antyczny” – od Antyku po współczesność
- warsztaty teatralne – praca głosem nad tekstem, ruch sceniczny
- spektakl Teatru A3 pt."Plan lekcji" (on-line), spotkanie z reżyserem Dariuszem Skibińskim oraz Bartłomiejem Ostapczukiem – aktorem – mimem (on-line),
- spektakl poetycki w wykonaniu Mai Komorowskiej "Przeminęły cieniem - Shoah w listach i wierszach"; spotkanie z Mają Komorowską i autorką scenariusza Marią Topczewską (on-line),
Zajęcia pozalekcyjne:
- przygotowanie materiału i tworzenie „Słowniczka teatralnego” (po każdych zajęciach słowniczek jest uzupełniany o nowe terminy) - porównujemy środki wyrazu artystycznego: powieść, film spektakl – „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”; refleksje dotyczące przesłania utworu - Kim mógłbym być w teatrze antycznym? – zajęcia inspirowane wykładem multimedialnym „Teatr antyczny” - Moje Straszki Pospolite – zajęcia inspirowane spektaklem, zabawa w teatr eksperymentalny - Pantomima – poznajemy nową formę teatralna - Narysuję uczucia – zajęcia inspirowane spektaklem poetyckim "Przeminęły cieniem - Shoah w listach i wierszach Opiekun ze strony szkoły - Dorota Fiećko
Podsumowanie zajęć Klasy Wielokulturowej Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza Refleksje po programie - klasa IV b "Uśmiech moich uczniów"
Cieszę się, że brałam udział w projekcie Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza, gdyż mam wrażenie, że było to niezapomniane przeżycie dla wszystkich moich uczniów i dla mnie osobiscie. Czułam wielką radość, kiedy widziałam uśmiechnięte twarze małych studentów, ich ciekawość i ogromny entuzjazm w wykonywaniu nowych zadań. Cieszę się, że mogłam oglądać, jak dzieci z entuzjazmem młodego twórcy stawały się autorami ciekawych , niepowtarzalnych dzieł artystycznych. Duże wrażenie zrobiła na nich wycieczka do muzeum Okręgowego w Suwałkach. Zapamiętali łowców reniferów, Jaćwingów i Litwinów, którzy jako pierwsi przybyli na nasze tereny. Dzieci opowiadały później o sposobach polowań, codziennym życiu i pochówkach naszych przodków. W ciekawy sposób poznały historię Sejn. Zapamiętały legendę o sprowadzeniu do miasteczka szafkowej figurki Matki Bożej i postać Jerzego Grodzińskiego, pierwszego właściciela Sejn, który przekazał je dominikanom. Dużo wiadomości wyniosły z zajęć o Romach, które zostały utrwalone w części praktycznej. Poznały elementy kultury żydowskiej i litewskiej. Cieszę się, że w czasie nauki zdalnej mogły same pisać ikony w zaciszu swego pokoju, słuchając opowieści i wskazówek artysty W. Szumińskiego. Z ogromnym zainteresowanie ozdabiały ekologiczne torby, wykorzystując ludowe motyw Wychowawczyni i prowadząca Klasę - Teresa Ziniewicz-Tur
Podsumowanie zajęć Klasy Muzyki Miejsca Uniwersytetu Pogranicza Uroczyste podsumowanie działań Klasy Muzyki Miejsca VIIa w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza. Podczas spotkań w Pracowni Muzycznej Pogranicza, zawiązaliśmy zgrany zespół muzyczny, którego legendarne koncerty niestety nigdy się nie odbyły. Pomysłem na czas izolacji pandemicznej było zbudowanie dźwiękowej mapy Sejn. Każdy dołożył swoją opowieść i dźwięki najbliższych sobie miejsc. Pejzaż dźwiękowy zapisany w nagraniach uzupełnia muzyka trąbki, kontrabasu i instrumentów elektronicznych. Dziękujemy Marzannie Zianowicz - wychowawczyni klasy i wszystkim tym, dzięki którym Muzyka Miejsca będzie dostępna na całym świecie. Marcin Barski, EMITER Marcin Dymiter, Kacper Szroeder i prowadzący zajęcia Michal Moniuszko Opiekun ze strony szkoły - Marzanna Zianowicz
Podsumowanie zajęć Klasy Muzyki Klasycznej Uniwersytetu Pogranicza Dnia 15 grudnia, 2020 roku odbyło się ostatnie spotkanie on-line z klasą muzyczną 8b, na którym podsumowaliśmy całą naszą dotychczasową pracę oraz omówiliśmy sposób w jaki projekt ,,Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza” zostanie zwieńczony.
Podczas wystawy w Białej Synagodze na jednej z tablic będą umieszczone wypowiedzi naszej młodzieży, co było dla nich w tym projekcie najważniejsze i czego się nauczyli. Ponadto pod głosami dzieci zostanie umieszczony film z koncertów, w którym młodzi studenci brali udział.
Na naszym ostatnim spotkaniu młodzież miała okazję podzielić się swoimi odczuciami odnośnie projektu. Wspominaliśmy razem wszystkie nasze spotkania oraz momenty, w których po naszych lekcjach uczniowie chcieli jeszcze zostać dłużej i słuchać kolejnych nagrań. Wspominaliśmy także wspólne koncerty, anegdoty z życia poznanych kompozytorów oraz zaangażowanie wszystkich rodziców, którzy wspierali nas podczas trwania projektu. Moich wychowanków zupełnie zafascynował ciekawy temat warsztatów, którego nie ma w programie szkolnym, poznawanie instrumentów, wspólne słuchanie nagrań muzycznych, koncertów (w tym dwóch na żywo) oraz wykładów przygotowywanych specjalnie z myślą o naszej klasie. Te wszystkie wspaniałe wydarzenia oraz niecodzienne, nowatorskie, pełne humoru prowadzenie zajęć przez pana Staszka Czyżewskiego, na długo zapadną w pamięć naszym młodym studentom i zostaną z nimi jako piękne doświadczenie i ugruntowana wiedza, z której będą mogli czerpać przez całe życie. Postanowiliśmy również po ukończonym projekcie dalej kontynuować naszą ścieżkę historii muzyki w nowym roku, aż do ukończenia przez klasę szkoły podstawowej. Opiekun ze strony szkoły Bożena Jachimowicz

Archiwum

Rok 2021

styczeń 2021

Rok 2020

grudzień 2020
listopad 2020
październik 2020
wrzesień 2020
sierpień 2020
lipiec 2020
czerwiec 2020
maj 2020
kwiecień 2020
marzec 2020
luty 2020
styczeń 2020

Lata wczesniejsze

rok 2004, rok 2005, rok 2006, rok 2007, rok 2008, rok 2009, rok 2010, rok 2011, rok 2012, rok 2013, rok 2014, rok 2015, rok 2016, rok 2017, rok 2018, rok 2019

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administratorzy: Laura Sikorska, Joanna Milewska