Archiwum, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Aktualnosci - rok szkolny

KAMPANIA: BY POWSTAŁ DOM TRZEBA WIELE TROSKI. NIE POZWÓL MU SIĘ ROZSYPAĆ

28 grudnia 2020 r.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje Ogólnopolską Kampanię Społeczną pod hasłem “By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.
Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.
W ramach Kampanii przygotowaliśmy, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.
Film animowany dla klas I-III
Film animowany dla klas IV-VIII

Świąteczne Spotkanie

22 grudnia 2020 r.

film Szkolne Świętowanie 22 grudnia 2020r. Zapraszamy do oglądania, życząc jeszcze raz wszystkim Wesołych Świąt.

Bezpieczne ferie

20 grudnia 2020 r.

Link do prezentacji Bezpieczne ferie

Jak ułatwić sobie naukę?

11 grudnia 2020 r.

Jak ułatwić sobie naukę? -prezentacja

Terminy - grudzień

7 grudnia 2020 r.

W związku ze zmianą terminów ferii świątecznych ustalonych przez MEN:
- Przewidywane oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywane oceny klasyfikacyjne zachowania wpisuje się do dziennika uonet+ do dnia 7 grudnia 2020
- Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjne zachowania wpisuje się do dziennika uonet+ do dnia 21 grudnia 2020
- Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020
- 23 grudnia 2020 - 3 stycznia 2021 Przerwa świąteczna
- 4 - 17 stycznia 2021 Ferie zimowe

Papierosom mówię NIE - klasy 4-8

2 grudnia 2020 r.

W konkursie wzięło udział 11 uczniów z klas IV-VIII. Dostarczone prace były oceniane pod kątem zgodności z założeniami i celami konkursu. Po wnikliwej analizie komisja w składzie: Barbara Kukolska, Alina Korzeniecka, Laura Sikorska wytypowała najlepsze prace i przyznała 4 równorzędne nagrody.
Zwycięzcy:
Maciej Kruszyłowicz klasa IVa, Gabriel Kamiński klasa IVa Helena Bakuła klasa Via Aleksander Bakuła klasa VIIb
Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział. Nagrody zostaną przekazane za pośrednictwem wychowawców.

Archiwum

Rok 2021

styczeń 2021

Rok 2020

grudzień 2020
listopad 2020
październik 2020
wrzesień 2020
sierpień 2020
lipiec 2020
czerwiec 2020
maj 2020
kwiecień 2020
marzec 2020
luty 2020
styczeń 2020

Lata wczesniejsze

rok 2004, rok 2005, rok 2006, rok 2007, rok 2008, rok 2009, rok 2010, rok 2011, rok 2012, rok 2013, rok 2014, rok 2015, rok 2016, rok 2017, rok 2018, rok 2019

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administratorzy: Laura Sikorska, Joanna Milewska