Archiwum, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"



Aktualnosci - rok szkolny

Prosimy o głosy

29 maja 2020 r.

Głosujcie na naszą Szkołę w Projekcie Podwórko Talentów: link

Przetarg przebudowa części SP na przedszkole

29 maja 2020 r.

link do przetargu

Ankieta dotyczącej bezpieczeństwa dzieci

28 maja 2020 r.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej bezpieczeństwa dzieci. Zebrane dane ilościowe będą służyły wyłącznie celom naukowym, które posłużą zbadaniu zjawiska bezpieczeństwa. Badanie obejmuje przedział wiekowy 4- 8 klasa szkoły podstawowej i przeprowadzane jest w kilku województwach w Polsce (województwo podlaskie, pomorskie, mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie). Udzielone odpowiedzi nie dają możliwości identyfikacji ankietowanego. Dzięki państwa pomocy na podstawie uzyskanych danych będziemy mogli zweryfikować jakość bezpieczeństwa państwa dzieci. Aby wziąć udział w ankiecie należny wejść w link podany poniżej: 1. Ankieta dla rodzica- link 2. Ankieta dla dziecka- link Dziękujemy za zaangażowanie

Dzień Matki

26 maja 2020 r.

„Dom to wcale nie są ściany
i sufity i podłogi
ale ręce naszej mamy.” (Anna Kamieńska)
Z okazji dzisiejszego święta, wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia.

Konsultacje w szkole

23 maja 2020 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Od dnia 25 maja organizujemy dla uczniów klasy VIII konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Konsultacje dla Ósmoklasistów rozpoczniemy od przedmiotów egzaminacyjnych, a w kolejnym terminie również z pozostałych. Uczniów zainteresowanych udziałem w konsultacjach, proszę o zgłaszanie swojego uczestnictwa bezpośrednio nauczycielom, którzy będą je prowadzić (poprzez maila służbowego). Celem konsultacji jest usystematyzowanie materiału, uzupełnienie braków przed egzaminem, a także umożliwienie poprawienia ocen na potrzebę klasyfikacji. Konsultacje mają charakter dobrowolny. Nadal obowiązuje zdalne nauczanie.
Drogi Uczniu,
Otrzymujesz możliwość konsultacji na terenie szkoły. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania, czy kasłania. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.
O terminach konsultacji uczniowie zostaną powiadomieni za pomocą e-maila

Organizacja zajęć od 25 maja 2020 r.

19 maja 2020 r.

Realizacja podstawy programowej dla wszystkich uczniów nadal realizowana będzie w sposób zdalny.
Pobyt dziecka w szkole możliwy jest po spełnieniu wytycznych sanitarnych, z którymi, przed decyzją o wysłaniu dziecka, należy zapoznać się obowiązkowo:link do zarządzenia
Oddziały przedszkolne i I-III Dla chętnych dzieci i w miarę posiadanych miejsc, po potwierdzeniu przez szkołę do 22 maja 2020 r., będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w grupach do 12 osób z zachowaniem 1,5 m strefy bezpieczeństwa. Oddziały IV-VIII Dla chętnych uczniów nauczyciele przedmiotu zorganizują konsultacje w budynku szkoły, jednak co najmniej dzień wcześniej uzgodnią z rodzicami termin i nr sali. Biblioteka Istnieje możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej po uprzednim uzgodnieniu terminu - kontakt przez wychowawcę. Egzamin klasy VIII Procedury bezpieczeństwa zawarte są w Zarządzeniu - link powyżej.

Informacja dla ósmoklasistów i ich rodziców

19 maja 2020 r.

Terminy skladania podan do szkoly ponadpodstawowej - wytyczne z 19 maja:
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Informacja o przetargu

15 maja 2020 r.

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole link informacja o przetargu

Ważne terminy, informacje dla rodziców

15 maja 2020 r.

Propozycje ocen - do dnia 5 czerwca (piątek)
Informacja dla rodziców o przewidywanych cenach końcoworocznych - 08 czerwca (poniedziałek) Wystawienie ocen w dziennikach - 19 czerwca Zakończenie roku szkolnego - 26 czerwca Informujemy rodziców - prosimy do 31 maja zarejestrować się w dzienniku elektronicznym. W przypadku problemów prosimy o kontakt z wychowawcą klasy. Informację o ocenach przewidywanych otrzymają Państwo za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Do końca tego roku szkolnego, w dzienniku elektronicznym nie będzie ocen bieżących, tylko oceny proponowane i klasyfikacyjne.

Egzamin ósmoklasisty 2020

14 maja 2020 r.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020:
język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

w 100-rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

14 maja 2020 r.

Z racji 100 Rocznicy Urodzin Jana Pawła II został ogłoszony Konkurs Plastyczny I Literacki. Np. malujemy/rysujemy plakat przedstawiający Świętego Jana Pawła II, laurkę z życzeniami dla Ojca Świętego, piszemy wiersz dla Papieża lub o Nim, albo list do Niego. Swoje prace przesyłamy do 25.05.2020r. drogą elektroniczną na adres szkoły: spsejny@op.pl lub przynosimy w wersji papierowej do sekretariatu Szkoły przy ul. Wojska Polskiego 64. Najlepsze prace zostaną przesłane na adres diecezji ełckiej.
Dodatkowo: wejdź na stronę darna100.pl i dołącz do akcji
hymn na 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II link

Decyzja MEN

13 maja 2020 r.

Zapowiedzi z MEN... szczegóły wkrótce: link

Kartka dla Stasia

7 maja 2020 r.

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

5 maja 2020 r.

1. Rejestrując się po raz pierwszy, każdy rodzic/prawny opiekun ucznia na początku roku szkolnego, po przekazaniu aktywnych adresów poczty e-mail, otrzymuje login konta własnego oraz login do konta swojego dziecka.
czytaj dalej...

Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych

5 maja 2020 r.

Oddziały przedszkolne pozostają zamknięte

4 maja 2020 r.

link do strony UM

Archiwum

Rok 2021

styczeń 2021

Rok 2020

grudzień 2020
listopad 2020
październik 2020
wrzesień 2020
sierpień 2020
lipiec 2020
czerwiec 2020
maj 2020
kwiecień 2020
marzec 2020
luty 2020
styczeń 2020

Lata wczesniejsze

rok 2004, rok 2005, rok 2006, rok 2007, rok 2008, rok 2009, rok 2010, rok 2011, rok 2012, rok 2013, rok 2014, rok 2015, rok 2016, rok 2017, rok 2018, rok 2019

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administratorzy: Laura Sikorska, Joanna Milewska