Archiwum, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Aktualnosci - rok szkolny

Próbna ewakuacja w naszej szkole

29 września 2017 r.

29 września 2017 r. w obu budynkach naszej szkoły (w budynku przy ul. Mickiewicza o godz. 10.00, oraz w budynku przy ul. Wojska Polskiego o godz. 11.00) przeprowadzono ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. Wszystko przebiegło zgodnie z wymaganiami określonymi w § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Zebranie Rodziców uzniów klas I - VI

26 września 2017 r.

4 października (ŚRODA) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 64 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I - VI.
Zapraszamy rodziców klas I a i I b - godz. 16.00, stołówka szkolna, spotkanie z panią psycholog nt.: "Adaptacja dziecka w szkole"
Zapraszamy rodziców klas II - VI - godz. 16.30, sala gimnastyczna, zebranie ogólne
Po spotkaniach zapraszamy do sal lekcyjnych na zebranie z wychowawcami klas. (wykaz sal w budynku szkoły)

Festyn Sportowy dla klas I - III

26 września 2017 r.

27 września (ŚRODA) na boisku szkolnym, w trakcie 3 i 4 lekcyjnej, odbędzie się Festyn Sportowy dla uczniów klas I - III. Obowiązuje strój sportowy.
Zapraszamy uczniów i nauczycieli

Oto galeria zdjęć z tego dnia. Więcej na fb...

Konkurs „Jesienne cudaki z warzyw i owoców” dla klas I - VI

18 września 2017 r.

Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas I-VI. Rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach klas: I – III i klas: IV – VI.
Cele konkursu:
- promowanie spożywania warzyw i owoców poprzez zabawę artystyczną z nimi związaną,
- zachęcanie dzieci do częstego spożywania warzyw, owoców oraz soków owocowo-warzywnych,
- uświadamianie wśród dzieci zdrowotnych zalet codziennego spożywania owoców i warzyw,
- uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw dotyczących zdrowego stylu odżywiania się,
- rozwijanie wyobraźni twórczej i plastycznej.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
- prace wykonujemy samodzielnie,
- każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę,
- pracę wykonujemy z dowolnych owoców lub warzyw,
- każda praca powinna być podpisana.
Kryteria oceny:
- pomysłowość i oryginalność,
- estetyka pracy,
- wkład pracy ucznia.

Ze względu na estetykę i świeżość owoców i warzyw wyznaczono tylko jeden dzień na składanie prac – poniedziałek 25 września 2017 r. Miejsce składania prac: hol obok szatni.

Organizatorzy: J.Luto, E.Stankiewicz, W.Kibisz

Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA

12 września 2017 r.

24. edycja akcji Sprzątanie świata - Polska przebiega pod hasłem:
„Nie ma śmieci - są surowce". 15 września (PIATEK) na 6 i 7 godzinie lekcyjnej, uczniowie klas VI naszej szkoły wraz z wychowawcami wzięli udział w tej akcji.
Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Ukazywać także będziemy korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska.
Koordynator akcji p. S.Sas

...więcej na fb

Uwaga uczniowie klas II - VI

8 września 2017 r.

Podajemy grafik zgłaszania się wychowawców klas z legitymacjami uczniów do sekretariatu szkoły, w celu ich aktualizacji:
klasy II - 25.09
klasy III - 26.09
klasy IV - 27.09
klasy V - 28.09
klasy VI - 29.09
Należy dostarczyć legitymację swemu wychowawcy w terminie do 24 września 2017 r.

Zebranie Rodziców - klasy I - VI

7 września 2017 r.

13 września (ŚRODA) o godzinie 17.00, w budynku przy ul. Wojska Polskiego 64 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I - VI. Zapraszamy

Archiwum

Rok 2019

lipiec 2019
czerwiec 2019
maj 2019
kwiecień 2019
marzec 2019
luty 2019
styczeń 2019

Rok 2018

grudzień 2018
listopad 2018
październik 2018
wrzesień 2018
sierpień 2018
lipiec 2018
czerwiec 2018
maj 2018
kwiecień 2018
marzec 2018
luty 2018
styczeń 2018

Lata wczesniejsze

rok 2004, rok 2005, rok 2006, rok 2007, rok 2008, rok 2009, rok 2010, rok 2011, rok 2012, rok 2013, rok 2014, rok 2015, rok 2016, rok 2017

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)