Klub Bezpiecznego Puchatka, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Program edukacyjny dla uczniów klas I
Akademia Bezpiecznego Puchatka

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” to program edukacyjny, który uczy dzieci bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.

Cele główne programu:

- edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole,
- wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia,
- edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

Cele szczegółowe programu:

- przekazanie uczniom klas I niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy,
- kształtowanie odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia,
- wyrobienie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

Rok szkolny 2016/2017

Sprawozdanie z realizacji programu "Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Akademia Bezpiecznego Puchatka to największy w Polsce program edukacyjny, który uczy pierwszoklasistów, jak być bezpiecznym: na drodze, w domu, w szkole oraz w czasie odpoczynku. Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do tego programu. Do realizacji programu włączyli się też rodzice. W ramach programu odbywały się zajęcia uczące klasę I najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Dzieci uczyły się zasad bezpieczeństwa podczas, zajęć zintegrowanych, lekcji wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, a także podczas wycieczek. Dodatkowo uczniowie w raz z rodzicami uzupełniali książeczkę z grami i zabawami. Pomogło to utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego ,o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w szkole, w domu i w czasie zabaw. Uczniowie przystąpili też do konkursów plastycznych: ,,Nie pal przy mnie proszę” i konkursu ,,Numer 112.” W ramach programu obyło się też spotkanie z policjantem i strażakiem poświęcone różnym zagrożeniom i sposobom ich zapobiegania. Po ukończeniu zajęć klasa I rozwiązywała Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa , który sprawdzał wiedzę na temat bezpieczeństwa. Program bardzo podobał się. Uczniowie nauczyli się efektywnego zapamiętywania, koncentracji i rozwijania kreatywności.

zajęcia
zajęcia
zajęcia
Koordynator:
mgr Barbara Buchowska

Rok szkolny 2014/2015

Nasze pierwszaki klasa Ia, Ib, Ic, Id uczestniczyły w ogólnopolskim programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”.
W czasie zajęć dzieci uczyły się zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Uczniowie otrzymali do wypełnienia książeczki, a rodzice broszury informacyjne. Wszyscy pracowali bardzo aktywnie tworząc plakaty, rozwiązując łamigłówki i układając puzzle. W szkole odbyły się też spotkania z przedstawicielką Policji, która w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” i „Bezpieczne ferie”, rozmawiała z dziećmi na temat bezpieczeństwa na drodze, w domu i w szkole, w czasie ferii a także jak zachować się w razie ataku psa. Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów Wielkiego Testu Bezpieczeństwa i uzyskaniem certyfikatu „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Koordynator:
mgr Joanna Mackiewicz

Realizatorzy:
uczniowie kl.Ia i wych. Jolanta Luto
uczniowie kl.Ib i wych. Joanna Mackiewicz
uczniowie kl.Ic i wych. Ewa Stankiewicz
uczniowie kl.Id i wych. Wioletta Borodziuk

Współrealizatorzy:
Rodzice uczniów klas I
Funkcjonariusz Policji
Pedagog szkolny

Rok szkolny 2012/2013

Po raz kolejny nasza szkoła przystapiła do Klubu Bezpiecznego Puchatka - ogólnoplolskiego programu edukacyjnego skierowanego do dzieci rozpoczynających naukę w szkole.
Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych w szkole, w domu, w czasie zabawy i na drodze.
Akcja przeprowadzona jest pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, a organizatorem jest firma Maspex i marka Puchatek wraz z biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
Wielki Test Bezpieczeństwa

W dniach 19 - 23 grudnia 2012 r. odbył się Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie. W teście wzięło udział ponad 60 tysięcy uczniów klas pierwszych ze szkół podstawowych z całej Polski.
Nasi pierwszoklasiści, podobnie jak uczniowie innych szkół, odpowiedzieli na 15 pytań dotyczących bezpieczeństwa w domu, w szkole i w drodze do szkoły.

Koordynator:
mgr Małgorzata Małkińska

Realizatorzy:
uczniowie kl.Ia i wych. Bożena Żylińska
uczniowie kl.Ib i wych. Celina Masianis
uczniowie kl.Ic i wych. Małgorzta Małkińska

Współrealizatorzy:
Rodzice uczniów klas I
Funkcjonariusz Policji
Pedagog szkolny

Rok szkolny 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 klasy pierwsze przystąpiły do III edycji programu Klub Bezpiecznego Puchatka.

Harmonogram działań:

  1. Przystąpienie do realizacji programu w klasach pierwszych – od 24.10.2011 r.
  - realizacja scenariuszy
  - spotkanie z funkcjonariuszem Policji
  - wykonanie gazetki „Klub Bezpiecznego Puchatka” w klasach
  2. Poinformowanie o programie rodziców – na zebraniu z rodzicami w listopadzie
  3. Przekazanie książeczek uczniom – po zebraniu z rodzicami
  4. Przyniesienie wypełnionych książeczek do klas – do 20.12. 2011 r.
  5. Przekazanie uczniom Dyplomów Klubu Bezpiecznego Puchatka – 02.01. 2012r.
  6. Szkoła uzyskuje prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka” – od 03.01.2012 r.

Koordynator:
mgr Ewa Stankiewicz

Realizatorzy:
uczniowie kl.Ia i wych. Elżbieta Moluszys
uczniowie kl.Ib i wych. Ewa Stankiewicz
uczniowie kl.Ic i wych. Wioletta Borodziuk

Współrealizatorzy:
Rodzice uczniów klas I
Funkcjonariusz Policji
Pedagog szkolny

Tak pracowaliśmy:

zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia

Dzięki programowi uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, rozwinęli umiejętność odpowiedzialnego zachowania w zaistniałych zagrożeniach, dowiedzieli się jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe i wakacje,utrwalili znajomość numerów telefonów alarmowych.

Rok szkolny 2010/2011

Zasady programu:

  1. Nauczyciele klas I realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
  2. Po przeprowadzeniu zajęć, nauczyciele przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów.
  3. Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
  4. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Klubu Bezpiecznego Puchatka.
  5. Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu, a pedagog szkolny przekaże najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa ucznia w szkole i poza nią.
  6. W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
  7. W czasie realizacji programu nauczyciele w klasach przygotują gazetkę dotyczącą realizacji programu Klub Bezpiecznego Puchatka.
  8. Po realizacji programu, nauczyciele złożą sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
  9. Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

Harmonogram działań:

  1. Przystąpienie do realizacji programu w klasach pierwszych – od 26.10.2010 roku.
   - realizacja scenariuszy
   - spotkanie z funkcjonariuszem Policji
   - wykonanie gazetki „Klub Bezpiecznego Puchatka” w klasie
  2. Poinformowanie o programie rodziców – na zebraniu z rodzicami w listopadzie
  3. Przekazanie książeczek uczniom – po zebraniu z rodzicami
  4. Przyniesienie wypełnionych książeczek do klas – do 30 listopada 2010 roku.
  5. Przekazanie uczniom Dyplomów Klubu Bezpiecznego Puchatka – 01.12. 2010
  6. Szkoła uzyskuje prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka” – od 02.12.2010 roku.
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia

certyfikat


Koordynator:
B. Wiśniewska
Realizatorzy:
B. Buchowska i uczniowie klasy I a
J. Mackiewicz i uczniowie klasy I b
B. Wiśniewska i uczniowie klasy I c
Współrealizatorzy:
Rodzice uczniów klas I
Funkcjonariusz Policji
Pedagog szkolny

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska od wrzesień 2008,
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)