Ważne daty, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Kalendarz:

Rok szkolny 2017/2018

DNI OTWARTE I ZEBRANIA OGÓLNE DLA RODZICÓW:

13 WRZEŚNIA 2017 R - ZEBRANIE OGÓLNE
4 PAŹDZIERNIKA 2017 R - ZEBRANIE OGÓLNE
8 LISTOPADA 2017 R - DZIEŃ OTWARTY OD 17.00 DO 19.00
6 GRUDNIA 2017 R - DZIEŃ OTWARTY OD 17.00 DO 19.00
19 STYCZNIA 2018 R - ZEBRANIE OGÓLNE
7 MARCA 2018 R - DZIEŃ OTWARTY OD 17.00 DO 19.00
11 KWIETNIA 2018 R - ZEBRANIE OGÓLNE
9 MAJ 2018 R - DZIEŃ OTWARTY OD 17.00 DO 19.00
6 CZERWCA 2018 R - DZIEŃ OTWARTY OD 17.00 DO 19.00

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

30,31 października 2017 - dni wolne dla klas I - VI
18, 19, 20 kwietnia 2018 - egzamin gimnazjalny, wolne dla uczniów klas VII i IIgimn
30 kwietnia - 6 maj 2018 - dni wolne dla wszystkich klas

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
zgodny z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017


W terminie głównym:
1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

W terminie dodatkowym:
1. część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek)
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa)
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego - 15 czerwca 2018
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 22 czerwca 2018

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska od wrzesień 2008,
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)