Ważne daty, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Kalendarz:

Rok szkolny 2018/2019

DNI OTWARTE I ZEBRANIA OGÓLNE DLA RODZICÓW uczniów klas I - VI:

13 marca 2019 - DZIEŃ OTWARTY OD 17.00 DO 19.00
10 kwietnia 2019 - ZEBRANIE Z RODZICAMI
8 maja 2019 - DZIEŃ OTWARTY OD 17.00 DO 19.00
5 czerwca 2019 - DZIEŃ OTWARTY OD 17.00 DO 19.00
Uwaga: Wszystkie spotkania planuje się w środy. W szkole przy ulicy Mickiewicza spotkania odbywają się zazwyczaj w czwartki następnego dnia.
Zapraszamy

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

15 października 2018 - dzień wolny dla wszystkich klas
2 listopada 2018 - dzień wolny dla wszystkich klas
10, 11, 12 kwietnia 2019 - egzamin gimnazjalny, wolne dla uczniów klas VII i VIII
15, 16, 17 kwietnia 2019 - egzamin klas VIII, wolne dla uczniów klas VII i III gimn
2 maj 2019 - dni wolne dla wszystkich klas

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019
zgodny z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018


W terminie głównym:
1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 9.00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 9.00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) godz. 9.00
W terminie dodatkowym:
1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) godz. 11.00
2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) godz. 11.00
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) godz. 11.00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty - 14 czerwca 2019
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 21 czerwca 2019

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2019
zgodny z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018


W terminie głównym:
1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

W terminie dodatkowym:
1. część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego - 14 czerwca 2019
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 21 czerwca 2019

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)