Konkursy, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Konkursy w Szkole Podstawowej w Sejnach

rok szkolny 2016/2017

Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017

1. Stopień szkolny przeprowadzany jest w szkołach, do których uczęszczają uczestnicy, rozpoczyna się o godz. 10.00
2. Stopień rejonowy i wojewódzki przeprowadzane są w szkołach będących siedzibami poszczególnych stopni konkursów, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Każdy stopień rozpoczyna się o godz. 10.00
3. Na wykonanie zadań uczeń ma 90 minut, do których nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne.
4. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursów.
5. Informacje dotyczące miejsca, godziny rozpoczynania i czasu trwania konkursów przedmiotowych, których przeprowadzenie zostało zlecone podmiotom edukacyjnym, zamieszczane są na ich stronach internetowych.
konkursy


Konkursy w Szkole Podstawowej w Sejnach

rok szkolny 2015/2016

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE:
Dla uczniów klas VI odbędą się następujące konkursy:
konkursy

Wykaz uzcniów zakwalifikowanych do rejonowego etapu konkursów przedmiotowych:
j. polski
Bogumiła Żukowska, kl. VI b
Radosława Żukowska, kl. VI b
Aleksandra Ciborowska, kl. VI b
Oliwia Rapczyńska, kl. VI b - opiekun mgr Dorota Fiećko
Weronika Kijewska, kl. VI a
Wiktor Roszko, kl. V a - opiekun mgr Teresa Klucznik
Franciszek Żyliński, kl. V c - opiekun mgr Małgorzata Tomkiewicz

matematyka
Bogumiła Żukowska, kl. VI b
Radosława Żukowska, kl. VI b
Aleksandra Ciborowska, kl. VI b - opiekun mgr Bożena Jachimowicz

przyroda
Bogumiła Żukowska, kl. VI b
Radosława Żukowska, kl. VI b - opiekun mgr Alina Korzeniecka

historia
Bogumiła Żukowska, kl. VI b
Aleksandra Ciborowska, kl. VI b
Oliwia Rapczyńska, kl. VI b
Gabriela Linkiewicz, kl. VI b - opiekun mgr Bożena Gryguć

informatyka
Bogumiła Żukowska, kl. VI b
Radosława Żukowska, kl. VI b
Aleksandra Ciborowska, kl. VI b - opiekun mgr Joanna Milewska

GRATULUJEMY!!!


Protokół z szkolnego konkursu

WARZYWNO-OWOCOWE ZWIERZAKI-CUDAKI

Konkurs został ogłoszony w szkole 21 IX 2015 r. Podpisane prace należało dostarczyć do szkoły 28 września 2015 r. Ze względu na estetykę i świeżość owoców i warzyw wyznaczono tylko jeden dzień na składanie prac. Celem konkursu było:
- promowanie spożywania warzyw i owoców poprzez zabawę artystyczną z nimi związaną,
- zachęcanie dzieci do częstego spożywania warzyw, owoców oraz soków owocowo-warzywnych,
- uświadamianie wśród dzieci zdrowotnych zalet codziennego spożywania owoców i warzyw,
- uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw dotyczących zdrowego stylu odżywiania się,
- rozwijanie wyobraźni twórczej i plastycznej.
Konkurs adresowany był do wszystkich chętnych uczniów klas I-VI. Zgłoszono 52 prace z klas I-III i 15 prac z klas IV- VI, w sumie 67 prac. Komisja konkursowa oceniając prace brała pod uwagę: oryginalność, inwencję twórczą dzieci,estetykę, wkład pracy ucznia oraz zgodność z regulaminem konkursu. Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac komisja postanowiła nagrodzić prace następujących uczestników konkursu:

Klasy I-III
• I miejsce Maksymilian Koneszko i Hanna Janczulewicz kl. II c
• II miejsce Miłosz Sapiega kl. Ia i Kacper Żegarski kl. I d
• III miejsce Maja Baranowska, Ola Głowińska i Natalia Dębska kl. II b

Klasy IV-VI
• I miejsce Roksana Czarnecka kl. VI b
• II Magdalena Masianis kl. VI c
• III Wiktor Roszko kl. V a

konkurs
konkurs
konkurs
konkurs
konkurs
konkurs
konkurs
konkurs

Komisja konkursowa: M. Małkińska, J. Luto, C. Masianis

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska od wrzesień 2008,
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)