Lekcja dla Rodaka 2018, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Lekcja dla Rodaka

Akcja organizowana przy współpracy z Fundacją dla Rodaka. Polega ona na zorganizowaniu zajęć edukacyjnych dla uczniów na temat historii Polaków w Kazachstanie.
Cele akcji:
1. Przygotowanie społeczeństwa polskiego na powrót Rodaków z Kazachstanu
2. Przygotowanie warunków i stworzenie przyjaznej atmosfery dla powracających Rodaków
3. Integracja społeczności lokalnych z Polakami z Kazachstanu.
4. Rozwój Kultury oraz upowszechnienie historii Polski.

Akcję przeprowadziliśmy w październiku i listopadzie 2017 r. Uczniowie klas I - VI podczas zajęć, dowiedzieli się o trudnych i bolesnych czasach wojennych oraz życiu rodaków, którzy w wyniku tragicznych losów – najazdów, zsyłek, operacji antypolskiej – znaleźli się poza granicami swojego kraju.

Cele lekcji:
Poznanie dziejów Polaków żyjących na Kresach
- Skąd się tam wzięli?
- Dlaczego nie mogą wrócić?
- Jak żyli dawniej, a jak obecnie?

Fundacja pragnie uwrażliwić młodzież na potrzebę niesienia pomocy tym Rodakom oraz ich potomkom i merytorycznie przygotować ich w zakresie tego tematu. Na zajęciach wykorzystaliśmy materiały informacyjne, filmy i wywiady zaczerpnięte ze strony Fundacji oraz prezentację opracowaną specjalnie na te akcję.
Oto galeria zdjęć:
zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

Organizatorzy na terenie szkoły: Barbara Buchowska, Joanna Milewska i Bożena Żylińska

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administratorzy: Laura Sikorska, Joanna Milewska