Zobacz, co nowego, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Co nowego?


28 luty 2019
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 załączniki

6 luty 2019
Zmiana w planie klas 2a i 2b (wtorek)

4 stycznia 2019
Wpłaty na obiady 2019

14 grudnia 2018
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2018 r. dotycząca zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty uczniów

27 listopad 2018
100 rocznica odzyskania niepodległości - sprawozdanie z działań naszej szkoły

26 września 2018
Komunikaty dla rodziców uczniów klas ósmych dotyczące egzaminu

26 września 2018
Ochrona osob fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych w SP Sejny

16 września 2018
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

AVIVA DLA UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW - Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych na rok 2018/2019

Postanowienia dodatkowe do oferty dla placówek oświatowych na rok 2018/2019 "Aviva dla uczniów i przedszkolaków"

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

DNI OTWARTE I ZEBRANIA OGÓLNE DLA RODZICÓW oraz DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH oraz HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019 oraz HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2019

7 września 2018
Plan lekcji dla klas VII, VIII i III gimn - uaktualnienie
31 sierpnia 2018
Obiady
31 sierpnia 2018
Plan lekcji dla klas I - VIII i III gimn
26 sierpnia 2018
Nowa zakładka dla rodziców (opiekunów prawnych) uczniów zdających egzamin ósmoklasisty
26 sierpnia 2018
Podstawowe kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2018/19
28 marca 2018
Lista kandydatów przyjętych do SP na rok 2018/2019
23 luty 2018
Rekrutacja wstępna 2018/2019
Aktywna Tablica
Sprawozdanie z realizacji programu Akademia Bezpiecznego Puchatka
Podnoszenie jakości edukacji
Zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu przez dzieci

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)