Podnoszenie jakości nauczania, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

powrót do spisu treści

Nowoczesne nauczanie

Tablica interaktywna jest narzędziem do przeprowadzenia ciekawej lekcji. Angażuje uczniów. Mamy coraz wieksze możliwości, by z niej korzystać. Dostępne są już w kilku salach lekcyjnych, a większość klasopracowni wyposażonych jest w sprzęt multimedialny. Przygotowujemy własne materiały na lekcję z tablicą interaktywną oraz wykorzystujemy płyty dołączone do podręczników (coraz więcej mamy tzw. podręczników multimedialnych, idealnych do pracy z tablicą). Korzystamy też z gotowych i bezpłatnych materiałów (lekcje, ćwiczenia interaktywne, strony, programy), dostosowanych do tablicy multimedialnej.
Wszyscy nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i warsztatach dotyczących zarówno obsługi tablicy jak i możliwości wykorzystania jej na swoich zajęciach.

1. Zajęcia komputerowe z dostosowaniem do ucznia wielojęzycznego. Temat: Bezpieczeństwo w Sieci. Klasa V

zajecia

2. Lekcje matematyki z wykorzystaniem kreatora Kahoot. Temat: Własności czworokątów. Klasa VII

zajecia

powrót do spisu treści

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)