Zajęcia włączające, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Edukacja włączająca stała się priorytetem w polityce oświatowej wszystkich krajów członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wymaga ona odpowiedniego elastycznego myślenia. W ramach włączania każde dziecko bez względu na swoją niepełnosprawność ma prawo do pobierania nauki w szkole najbliższej swojego miejsca zamieszkania. Idąc tym tokiem myślenia każdy człowiek niepełnosprawny ma prawo do pełnego uczestnictwa i równych szans edukacyjnych.
Włączanie polega na edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami z ich zdrowymi rówieśnikami i ich rodzeństwem w najbliższej szkole ich zamieszkania.
W naszej szkole, przystosowanej do takiej edukacji uczniowie uczestniczą w zajęciach mających na celu zmianę ich postaw względem niepełnosprawnych koleżanek i kolegów. Poznajemy potrzeby uczniów z rónorodnymi problemami edukacyjnymi (potrzeby te nazywane sa specjalnymi, wyjatkowymi, nietypowymi, etc.), sposoby porozumiewania się i metody komunikacji alternatywnej.
Zgodnie z nowymi przepisami korzystami z poradni psychologiczno - pedagogicznej, która ma za zadanie wspomóc nas w organizowaniu zespołów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tworzymy różne formy pomocy i wsparcia. Pokazujemy dobre praktyki, jako przykład przełamywania stereotypów i lęków związanych z edukacją włączającą.
Materiału dla rodziców, poradniki dla nauczycieli i specjalistów mozna pobrać ze strony https://www.ore.edu.pl/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/4353-edukacja-wlaczajaca

Program edukacyjny „Kaleka czy COOL-awy”.

W październiku uczniowie naszej szkoły korzystali z programu edukacyjnego „Kaleka czy COOL-awy”. Priorytetem zajęć było budowania zmian świadomości i wiedzy o różnych rodzajach niepełnosprawności, samych OzN (osoby z niepełnosprawnością), oraz komunikacji z nimi – w celu włączania, integracji społecznej i aktywizacji środowisk.
Prowadzący przedstawili oryginalne, interaktywne szkolenie, tzw. Edu-Warsztaty. Uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach, scenkach, jeździli na wózkach, poruszali się po torach przeszkód jako osoby niewidome, itd. Wykorzystano nowoczesne środki przekazu (m.in.filmy własnej produkcji). Obejrzeliśmy również pokazy pracy psów serwisowych na żywo.

Więcej informacji na stronie TPSW - Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, pod adresem http://www.tpsw.pl/pies/

Galeria zdjęć z warsztatów TPSW
zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

powrót do spisu treści

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)