Zagrożenia wynikające z korzystania z internetu – , Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Zagrożenia wynikające z korzystania z internetu – CYBERPRZEMOC

(opracowane na podstawie programu „Dziecko w Sieci” Fundacji Dzieci Niczyje Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół Wydanie II Łukasz Wojtasik (red.) oraz Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Julia Barlińska)

powrót do spisu treści

Materiały dla Rodziców i uczniów
rodzice Zadbaj o bezpieczeństwo swoich dzieci

uczniowie Zadbaj o własne bezpieczeństwo

Cyberprzemoc to nowe oblicze przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak np.: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe itd. Akty cyberprzemocy przyjmują różne formy: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących zdjęć, filmów oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.

Skala zagrożenia (badania styczeń 2006)

  • 47% młodych internautów doświadczyło w sieci wulgarnego wyzywania.
  • 21% dzieci korzystających z Internetu doznało poniżania, ośmieszania i upokarzania.
  • 29% dzieci deklaruje, że ktoś w sieci podawał się za nie wbrew ich woli.
  • 16% młodych internautów doświadczyło straszenia i szantażowania.
  • 14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem Inter-netu lub GSM kompromitujących je materiałów.

Przeciwdziałanie cyberprzemocy

Kampania Dziecko w Sieci
W celu przeciwdziałania problemowi cyberprzemocy i innym zagrożeniom zwią-zanym z korzystaniem przez dzieci z mediów elektronicznych w lutym 2007 r. w ra-mach kampanii Dziecko w Sieci powołany został projekt Helpline.org.pl. Pod adresem www.helpline.org.pl oraz bezpłatnym numerem telefonu 0 800 100 100 mogą uzy-skać pomoc zarówno najmłodsi, jak i dorośli (rodzice oraz profesjonaliści).

Serwis sieciaki.pl
Sieciaki.pl to serwis internetowy adresowany do dzieci w wieku 6–12 lat, w którym mogą one znaleźć wiele cennych informacji o bezpiecznym i efektywnym korzystaniu z Internetu. Na fabule serwisu oparta jest część scenariuszy zajęć i kur-sów e-learning, przygotowanych w ramach kampanii Dziecko w Sieci. Projekt www.sieciaki.pl jest przewidziany przede wszystkim do samodzielnego użytkowania przez dzieci,

Materiały dla rodziców
W ramach oferty edukacyjnej kampanii Dziecko w Sieci zostały przygotowane także materiały dla rodziców. Są to przede wszystkim ulotki i foldery informujące o podstawowych zagrożeniach internetowych oraz zasady bezpiecznego korzystania z sieci i narzędzia ułatwiające zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w internecie. Można je znaleźć w serwisie dzieckowsieci.pl
Są to m.in.:
1) 10 porad dla rodziców – ulotka zawierająca porady, jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w sieci;
2) Umowa o bezpiecznym korzystaniu z Internetu – umowa pomiędzy rodzicami a dzieckiem poruszająca najważniejsze kwestie dotyczące zasad korzystania z Internetu, opracowana w dwóch wersjach: dla dzieci młodszych i starszych. Zawarcie umowy i umieszczenie jej w widocznym miejscu obok komputera będzie przypominać dziecku o sposobach unikania i radzenia sobie z zagrożeniami w sieci;
3) Stop cyberprzemocy – ulotka zawierająca informacje o problemie cyberprzemocy oraz sposobach reagowania na zjawisko przemocy rówieśniczej w sieci.

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)