Przedszkolaki, co nowego?, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021


Serdecznie zapraszamy od 1 września 2020 r. starszaków i sześciolatków do naszych oddziałów przedszkolnych, czynnych w dni robocze w godz. 6.30 – 16.00. Każdym oddziałem opiekuje się dwójka wykwalifikowanych wychowawców.

Szkoła nasza znajduje się w środku osiedla, otoczona jest bardzo przestronnym, odizolowanym od miejskich ulic placem szkolnym, który dostosowywany jest do potrzeb najmłodszych i wyposażany w sprzęt i pomoce edukacyjne umożliwiające bliski kontakt z naturą.

W naszych salach przedszkolnych jest ciepło, przytulnie i bezpiecznie, ponadto dysponujemy własną kuchnią i stołówką, gdzie serwujemy wychowankom trzy urozmaicone posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek. Jesteśmy szkołą wspomagającą dzieci w ekspresji ruchowej i muzycznej – mamy dość dużą salę gimnastyczną.

Rozbudzamy u dzieci zainteresowania naszą małą ojczyzną. Poprzez baśnie i legendy nawiązujemy do kultury i tradycji regionu, a przede wszystkim uwrażliwiamy dzieci na piękno i walory przyrodnicze Sejneńszczyzny.

Rozwijamy i pielęgnujemy indywidualność i niepowtarzalność dzieci, dbając o ich dobre samopoczucie, wzmacniając poczucie własnej wartości oraz ucząc szacunku do innych. Szczególną troską otaczamy dzieci z problemami. Organizujemy pracę indywidualną pod kątem wszechstronnego rozwoju. W naszym przedszkolu nie podajemy dziecku gotowych treści do zapamiętania. Ono samo poszukuje dróg rozwiązania postawionego przed nim problemu. Dzięki temu odczuwa satysfakcję, zaczyna coraz bardziej wierzyć we własne siły, samodzielnie odkrywa świat emocji, myśli i pojęć, a przede wszystkim jest ciągle zaciekawione, ciągle poszukuje.

Ponadto oferujemy bezpłatnie:

  • Zajęcia z logopedą
  • Zajęcia nauki języka angielskiego
  • Zajęcia szachowe
  • Religii
  • Zajęcia z pedagogiem szkolnym
  • Gimnastykę korekcyjną

We współpracy z Rodzicami i samorządem lokalnym możliwa jest organizacja częściowo odpłatnych dodatkowych zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych lub artystycznych.

Bezpieczne przedszkolaki to my!


Dzieci podczas spotkania z Panią Ewą utrwaliły wiadomości dotyczące bezpieczeństwa oraz radzenia sobie w różnych niebezpiecznych sytuacjach.Dzień sportu


Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu ale też integrowanie się grup przedszkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Dzień pełen emocji zakończył się słodką niespodziankądo góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administratorzy: Laura Sikorska, Joanna Milewska