Szachy w szkole 2020, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Projekt innowacyjny
Edukacja przez Szachy w Szkole

turniej

2020/2021
kl. I_II - 1 rok trwania Projektu
Kl. III - 2 rok trwania Projektu

W 1 półroczu 2020/2021 nasza szkoła prowadzi szachowe zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu Polskiego Związku Szachowego.

Graj z innymi on-line. Zapisz się do Klubu SP Sejny na lichess.org. Tutaj znajdziesz instrukcję, jak dołączyć do klubu - Pobierz

Koordynatorzy i prowadzący: Jolanta Ponganis, Krzysztof Tur
Koło szachowe dla początkujących - Jolanta Ponganis
Koło szachowe dla zaawansowanych - Krzysztof Tur

Cele i założenia

Celem projektu Polskiego Związku Szachowego jest w szczególności zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.
Cel jest realizowany poprzez nauczanie gry w szachy jako zajęć obowiązkowych w edukacji wczesnoszkolnej przez dwa lata - obecnie kl. II i III, przeszkolenie nauczycieli z metodyki nauczania gry w szachy oraz przeprowadzenie wystandaryzowanych badań naukowych na temat ich wpływu na osiągnięcia edukacyjne i rozwój ogólny dzieci.
Tak sformułowana innowacja edukacyjna ma akceptację Ministra Edukacji Narodowej.

Szachy w naszej Szkole

Obowiązkowe zajęcia szachowe trwają przez dwa lata. W roku szkolnym 2019/2020 po jednej godzinie w tygodniu: IIA, IIB, IIC - zajęcia prowadzi Iwona Przekopska oraz IIIA i IIIB - zajęcia prowadzi Krzysztof Tur.
Dla chętnych uczniów z klas I-VIII we wtorki 16.00-17.30 Krzysztof Tur prowadzi Koło szachowe.

Szachy rozwijają

Badania pokazały niezwykle pozytywny wpływ „królewskiej gry” nie tylko na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, ale także społeczny, psychiczny i ogólny. Twórca teorii inteligencji wielorakich, jednej z najpopularniejszych teorii psychologiczno-edukacyjnych naszych czasów amerykański profesor Howard Gardner, właśnie przy pomocy szachów ilustruje możliwości rozwoju dwóch z dziewięciu rodzajów inteligencji człowieka ( logiczno-matematyczna i przestrzenna).
Korzyści płynące z nauczania gry w szachy na różnych etapach edukacyjnych docenia także Unia Europejska. W wydanym 15.03.2012 Oświadczeniu Pisemnym Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011) czytamy między innymi „szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (…), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania…”.

Dzieci o szachach

Szachy to fajna gra i nauka. (Mikołaj, lat 6)
Podczas gry w szachy można się nauczyć: logicznego myślenia, koncentracji no i strategii. (Mateusz, lat 10)
Szachy uczą nas jak wygrywać i przegrywać. (Zosia, lat 8)
Gra w szachy pobudza wyobraźnię, uczy cierpliwości i odporności psychicznej. (Oskar, lat 11)
Szachy to nie tylko nauka, ale też świetna zabawa!!! (Zuzia, lat 7)
Szachy są sztuką, ponieważ nie jest łatwo w nie grać, ale miło spędzamy czas. (Magda, lat 9)
Podczas gry trzeba myśleć. Takie myślenie bardzo rozwija gracza. (Tosia, lat 8)
Szachy uczą myśleć, co się stanie później. (Ala, lat 6)
Każda gra jest inna, jak nowa przygoda. Ciągle trzeba uważać, więc ćwiczysz skupienie. (Grześ, lat 7)
Szachy mnie nauczyły, żeby szanować inne dzieci. Bo nawet jak gram z kimś słabym, to przegram, jak zrobię błąd. (Krzyś, lat 6)
Od kiedy gram w szachy, to jestem bardziej spokojny i dostaję mniej uwag. (Maks, lat 8)
Czasem się poddaję, kiedy mi coś nie wychodzi. Ale w szachach trzeba walczyć do końca i tak się też staram. (Julka, lat 7)

PROMOCJA PIONKA

Przekładając te zasadę na codzienne zmagania dziecka
dajemy mu szansę promocji z tego niepozornego,
smutnego, odsuniętego na boczny tor ucznia dziecka -
pionka na ucznia - zawodnika budującego z czasem
pewność siebie poprzez grę w szachy.

Rezultaty

1. nauka gry w szachy staje się pretekstem obecności dziecka z deficytami w grupie rówieśniczej
2. staje się pasją, hobby na całe życie
3. ucieczką „ od samotności”
4. rozwija zainteresowania
5. jest polem wykazania swojej mocnej strony przy słabych wynikach w nauce początkowej
6. daje podstawę poprawy wyników w nauce szkolnej – poprzez rozwijanie uwagi i wzmacnianie pamięci
7. kreuje myślenie logiczne – wyobrażeniowe
8. To też żywa lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia niewidoczny, pomoże mu w matematyce, fizyce, nawet technice i geografii.
9. Królewska gra rozwija i ćwiczy również wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawną koordynację ruchów, uczy określania odległości między przedmiotami, stron świata, kierunków lewo – prawo itd.
10. Szachy rozwijają takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga.
11. Uczą skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji.
12. Niewiele rzeczy na świecie, a już na pewno dyscyplin sportu, może tak jak królewska gra nauczyć dziecko odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

Cele

• Trening szachowy kształtuje u młodego zawodnika wolę walki i zwycięstwa, cech istotnych dla dzieci, które ze względów zdrowotnych nie mogą uprawiać innych sportów.
• Gra w szachy przygotowuje do zdrowej rywalizacji i postępowania według zasad fair play.
• W szachach nie ma miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy.
• Młody człowiek uczy się szacunku do przeciwnika, gdyż żadnego przeciwnika nie można zlekceważyć.
• Dzięki szachom dziecko uczy się radzić sobie ze stresem i porażką.
• Szachy korelują humanistyczną fantazję z umiejętnościami matematycznymi i kształceniem pozytywnych postaw społecznych i emocjonalnych.
• Szachy są grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się pasją na całe życie.
• Uczy się także nawiązywania i utrzymywania dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi, często z całego świata.

Kim jest uczeń uzdolniony szachowo?

• często jest mylony z dzieckiem, które po prostu wcześniej rozpoczęło naukę gry w szachy (przedszkole, dom)
• bardzo często nie jest to stereotypowy „dobry uczeń”
• wiele dzieci z deficytami (autyzm, FAS, dysleksja, patologie) wykazuje uzdolnienia szachowe
• często wykazuje ogólniejsze uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze (mogą one jednak być pochodną uzdolnień szachowych, a nie na odwrót)
• rozwinięta wyobraźnia przestrzenna
• umiejętność myślenia analitycznego i podejmowania decyzji (gorzej z ich formułowaniem i objaśnianiem)
• umiejętność uczenia się na własnych błędach (wyciągania wniosków)
• spostrzegawczość
• ambicja

Zajęć szachowych można i warto używać do kształtowania pożądanych postaw, zachowań i cech osobowościowych uczniów (fair play, uczciwość, odpowiedzialność, determinacja, nie poddawanie się, wola walki i zwycięstwa, cierpliwość, opanowanie). Warto promować i doceniać takie zachowania. Zajęcia te przełamują stereotyp, że w szachy mogą grać tylko dzieci wybitnie zdolne.

Rezultaty Programu Nowojorskiego

Dlaczego szachy?
• W Chess in the Schools wierzymy w siłę szachów jako narzędzia do zmiany życia. Do tej pory uczyliśmy ponad 500 000 najbardziej zaniedbanych dzieci w Nowym Jorku, inspirując ich do większych osiągnięć. Każdego dnia z dumą pomagamy dzieciom się rozwijać. Nasz wpływ można zaobserwować każdego roku na podstawie wyników ankiet naszych nauczycieli:
• 96% nauczycieli stwierdziło, że szachy mają znaczący pozytywny wpływ na uczniów.
• 89% nauczycieli stwierdziło, że ćwiczenia w szachy zwiększają samoocenę uczniów.
• 91% nauczycieli stwierdziło, że ćwiczenia w szachy poprawiają umiejętności współpracy uczniów.
• 89% nauczycieli stwierdziło, że szachy wzbogaciły umiejętności społeczne uczniów.
• 93% nauczycieli stwierdziło, że szachy rozwinęły umiejętności uczniów w zakresie rozwiązywania problemów.
• 92% nauczycieli stwierdziło, że nauka gry w szachy poprawiła umiejętności analitycznego i logicznegomyślenia uczniów.

WYDARZENIA 2019/2020

Mikołajkowy Turniej Szachowy w Bakałarzewie


6 grudnia 2019 r. w Mikołajkowym Turnieju Drużynowym w Bakałarzewie uczestniczyła 6 - osobowa Reprezentacja naszej szkoły: Miłosz Kojto, Karol Sidor, Gabriel Kamiński, Kacper Ogórkis oraz Tomasz Popiel.
Mikołajkowy Turniej Drużynowy w Bakałarzewie

Ferie zimowe - aktywnie przy szachownicy - Turniej szkolny


turniej

Zajęcia szachowe

Turnieje w roku szkolnym 2018/2019

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administratorzy: Laura Sikorska, Joanna Milewska