Aktywna Tablica, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Aktywna tablica

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK "Aktywna tablica" szkoła otrzymała 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Zakupiliśmy dwie tablice interaktywne i projektory. Bardzo cieszymy się z tego wsparcia, ponieważ lekcje w naszej szkole są dzięki temu ciekawe na miarę XXI wieku.

Szkolenie nauczycieli

W lutym nauczyciele klas I - III uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach dotyczących zarówno obsługi tablicy jak i możliwości wykorzystania jej na swoich zajęciach.

zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

Nowoczesne nauczanie

Tablica interaktywna jest narzędziem do przeprowadzenia ciekawej lekcji. Angażuje uczniów. Mamy coraz wieksze możliwości, by z niej korzystać. Przygotowujemy własne materiały na lekcję z tablicą interaktywną oraz wykorzystujemy płyty dołączone do podręczników (coraz więcej mamy tzw. podręczników multimedialnych, idealnych do pracy z tablicą). Korzystamy też z gotowych i bezpłatnych materiałów (lekcje, ćwiczenia interaktywne, strony, programy), dostosowanych do tablicy multimedialnej.

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska od wrzesień 2008,
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)